โอ้วแม่เจ้าคำเตือน:แนะนำให้เบาเสียงก่อน !! รุนแรงกระแทงดัง บั๊บ ๆ เร้าใจได้อีก