เห็นเค้าว่าหน้าเหมือนดีเจโซดา นั่งกอดโยกกับหนุ่มบนเก้าอี้ในโรงแรม

ดีเจโซดา