สาวน่าอาหมวยเห็นหน้าซื่อ ๆ ใครจะรู้ว่าตัวตนเธอจะเป็นคนแบบนี้