ถูกเย็ดตั้งแต่ อายุ 14 จนชินขนาดอัด Video ยังยิ้มได้