ญี่ปุ่นมันเล่นแบบนี้เลยหรอ เปิดประตูรถเย็ดโชว์กลางถนน